Унос стања водомера

Пријава стања водомера
Унесите Ваш потрошачки број са рачуна за воду
Унесите стање са водомера
Унесите датум читања стања на водомеру
Šalje